Johan Book

Johan Book

Medgrundare, HejEngagemang!
Ledar- och teamutvecklare, utbildare och föreläsare som passionerat kämpar för ett mer engagerat och välmående Sverige.

Jag har ägnat de senaste tjugo åren åt att utveckla chefer och team i jakten på ökat engagemang, välmående, innovation och resultat. I de flestas ögon anses jag vara fullkomligt galen i arbetspsykologiforskning, kaffe och havsbad. Vi måste bli mycket bättre på att lära av vad forskningen visar kring engagemang, välmående och prestation och låta det påverkarhur vi bygger, strukturerar, styr och leder våra organisationer. Min roll på HejEngagemang! är att vara bryggan mellan vad forskningen visar i ämnet och hur vi kan applicera den kunskapen i våra organisationer. 

 

Niklas Delmar och Johan Book

"Från måste till vill - så bygger du morgondagens arbetsplats med välmående och högpresterande individer och team"

Med utgångspunkt i morgondagens affärsutmaningar ger Niklas Delmar och Johan Book dig guiden till att bygga högpresterande arbetsplatser grundat i högt engagemang och välmående på individ-, team- och organisationsnivå. Följ med på en upplyftande resa med konkreta fakta, metoder och exempel som du kan ta med hem. 

 

Vad har ni för förväntningar på WorkSpace Sweden?
Niklas/Johan: lära oss nya saker, träffa nya intressanta människor som också vill göra skillnad på riktigt gällande vårt välmående och våra prestationer.
 
Varför vill ni delta på just WorkSpace Sweden?
Niklas/Johan: av samma anledning som ovan. En möjlighet att knyta nya kontakter och skapa djupare kontakt med de vi redan känner gällande hur vi tillsammans kan bidra till ett friskare och mer engagerat Sverige.
 
Vilket ser ni som den största utmaningen för morgondagens arbetsplatser?
Niklas/Johan: att på riktigt skapa rätt förutsättningar för att välmående och prestation ska kunna gå hand i hand. I en positiv bemärkelse.
 
Vad ställer ni för krav på en arbetsplats, vilka faktorer är viktigast för er?
Niklas/Johan: att tillit, trygghet och omtänksamhet är grundpelare som alla medarbetare, ledare och chefer prioriterar högt. Att människan är i fokus och att inte prestation pressas fram på bekostnad av människors välmående utan att man tar ledarskapet, medarbetarskapet och medarbetarkommunikationen på allvar. Allting börjar med människor. Ingenting börjar med resultaten. 
 
Vad anser ni är den största trenden inom det digitala som arbetsplats och mötesforum?
Niklas/Johan: att det digitala framställs som lösningen på väldigt många av våra utmaningar. Vi menar att vi ibland tappar fokus på att det är vi människor som skapar resultaten genom att vi mår bra och därigenom presterar bra, över tid. Det digitala och teknik är fantastiska hjälpmedel men är i vår värld inte lösningen på alla våra utmaningar. 


 
WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »