Empty office

Välkommen att kontakta oss på WorkSpace Sweden

Utställare/Partner/Sponsorskap

Sales.workspace@stockholmsmassan.se

+46 70 789 42 92

Cecilia Nyberg

Projektchef

+46 8 749 43 86

Catarina Oscarsson

Partner Activating Manager

+46 8 749 43 66

Sara Djerv

Event Coordinator

+46 8 749 42 03


 
WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »