Tullan Swahn Widung

Tullan Swahn Widung, Folksam

”Långsiktiga och hållbara lösningar i flytt till aktivitetsbaserat kontor.”

Tullan Swahn Widung är en av våra ledande profiler inom framtidens arbetssätt. I dag är hon förändringsledare på Folksam och arbetar med förflyttningen till aktivitetsbaserat arbetssätt som bidrar till att skapa långsiktiga och hållbara lösningar.

 

Tullan har tidigare ansvarat för arbetssätt inom ICA Gruppen och varit en del i Swedbanks resa mot ett nytt arbetssätt. Hon har också stöttat ett stort antal chefer och medarbetare inom flera stora svenska företag som konsult inom hållbar effektivitet och självledarskap på Imanagement. Detta har gett henne en unik bredd av erfarenheter som sträcker sig från övergripande strategiska utmaningar till de situationer som chefer och medarbetare ställs inför i sitt dagliga arbete.

 

I sitt arbete på Folksam stödjer Tullan chefer att driva och leda förändring till aktivitetsbaserat arbetssätt. Den dagliga arbetsmiljön spelar stor roll för hälsa, trivsel, kreativitet, hållbarhet, lärande och goda prestationer.