Lars-Gunnar Lundgren

Affärsledare för Nimway, ett nytt Sony-affärsområde som tar upp vanliga användarproblem i stora arbetsytor och levererar verkligt affärsvärde till företag och den offentliga sektorns marknad.

Nimway är den ledande smart office-lösningen som hjälper tusentals anställda att navigera på kontoret, hitta möteslokaler och kollegor.

nimway.com