Peggie Rothe

Utvecklingsdirektör, Leesman

”Att mäta i vilken grad arbetsplatser stöttar arbete, välmående och effektivitet.”

Peggie är utvecklingsdirektör på Leesman, där hon ansvarar för arbetet i Norden och därtill leder den forskning som görs på världens största databas av arbetsplatsers medarbetarupplevelse. Hon brinner för att skapa en värld där varje medarbetare har en bra dag på jobbet och drar sitt strå till stacken genom att dela med sig insikter kring arbetsplatser samt genom att hjälpa organisationer mäta hur väl just deras arbetsplatser fungerar idag.

Innan Peggie började hos Leesman jobbade hon som forskare vid Aalto universitetet. I sin doktorsavhandling granskade hon organisationers flyttprocess samt hur medarbetarna som individer upplever förändringsprocessen.

Kontakt

Peggie Rothe

  https://twitter.com/LeesmanPeggie