Mats Hederos

VD, AMF Fastigheter

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 36 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg med ett marknadsvärde om ca 72 mdkr. Visionen är att skapa stadsrum där människor vill vara. Urban Escape, MOOD District, Stockholmsverken och The Lobby är några av de platser som AMF Fastigheter utvecklat. Nästa stora projekt är 5:e Hötorgshuset vid Sergels torg.

Mats Hederos har varit vd sedan 2010 och drivit många av bolagets största projekt och satsningar såsom Epicenter och nu senast Space.