People: MEDARBETARSKAP OCH MOTARBETARSKAP – så hanterar du förändringsmotståndet i digitaliseringen på jobbet

Vad ligger bakom motstånd mot förändringar? Hur hanterar vi detta? Och när är du själv en medarbetare eller motarbetare? Förändringsprojekt i digitalisering är ofta kantade av ifrågasättanden och motstånd. Hur drar man nytta av det kritiska tänkandet med bra förslag som kan behövas i projektet, utan att projekt stoppas och tar tid och energi?
 
I den här föreläsningen får du tankar och verktyg för att identifiera och hantera människors rädslor och motstånd mot förändring, för att vi ska arbeta mot samma mål. Forskaren Lena Lid Falkman från Handelshögskolan i Stockholm har forskat om förändringsprojekt i digitalisering de senaste åren, bland annat om aktivitetsbaserade kontor i både företag och myndigheter. Hon har nu som första svensk certifierats i Ira Chaleffs metoder och verktyg kring ”followership and intelligent disobedience”.

Plats: K16

PhD Lena Lid Falkman