Solutions: Kan pulsmätningar hjälpa er skapa morgondagens arbetsplats redan idag? JA - så här gör du!

Det kan tillsynes verka enkelt att gå från en årlig medarbetarundersökning till en mer pulsbaserad variant. Det beror helt och hållet på organisationens uppsättning och utveckling, ledarskapet och en rad andra faktorer. Att förstå de utmaningar som kommer dyka upp när pulsmätningarna kommer igång är av största vikt för att få de fantastiska fördelarna som finns med kontinuerliga mätningar.

2008 började jag i olika verksamheter höra ordet big data. Big data skulle bidra till att öka vinsten på bolaget, förbättra arbetsförhållanden för medarbetare, öka effektiviteten i verksamheten och i princip lösa alla problem i världen. Vi samlade på oss en massa data om allt möjligt men det gav absolut ingenting, vilket var förståeligt. Det var en trend. Skapa databaser med ”Big data” så kommer det hända fantastiska saker i verksamheten.

Vad det i verkligen bidrog med var att skapa förutsättningar för nästa våg som vi står inför idag – Machine learning. Utan enorma mängder data kan man inte skapa coola AI-motorer. I början på 2010-talet samlade vi på oss enorma mängder affärsdata. Det är samma princip när det kommer till data om våra medarbetare, det som går under benämningen ”people analytics”. Det är fantastiskt att mäta och samla data genom pulser och genomarbetade HR-processer och i olika HR-verktyg.

För att åstadkomma en förändring och bygga framtidens arbetsplatser så behöver vi definiera varför vi samlar in viss data om och från våra medarbetare och hur vi ska använda det i verksamheten. På vilket sätt ska en viss data som samlas in bearbetas och användas för att åstadkomma en positiv och förstärkande effekt på hälsa, effektivitet, sänkt sjukfrånvaro, ökad social gemenskap och andra önskvärde effekter för just vår verksamhet? Det är nyckeln för att bygga morgondagens arbetsplats redan idag.

Plats: K14

Allireza Ghahremani