Ishtar Touailat, Grundare & VD Futuristas

Framtidens Kvinnliga Ledare, Sveriges Mäktigaste Affärskvinna, Grundare & VD på Futuristas.

Framtidens kvinnliga ledare, Sveriges Mäktigaste Affärskvinna, Supertalang och Årets IT-kvinna. Ishtar Touailat har uppmärksammats stort för sitt entreprenörskap och ledarskap. Hon är serieentreprenör och har en bakgrund som bl.a. innovationschef på Nordens törsta It-bolag Tieto med ansvar för innovationarbetet inom AI, fintech och digital hälsa. Ishtar arbetar aktivt för en mer jämställd teknikvärld och 2019 grundade hon techprogrammet Futuristas.

”Innovation, AI och ledarskap – det måste morgondagens arbetsplats klara av för att bli en vinnare i 2020-talet”

Techledaren Ishtar Touailat och moderator Tommie Cau pratar om vad en komplex omvärld och framtid ställer för krav på organisationen, ledarskapet och arbetsplatsen. Samtalet djupdyker i hur du som chef eller HR-ledare konkret kan bygga en organisation som pallar ständig innovation, lärande och förnyelse. Du får även erfarenheter, tips och ramverk för hur du praktiskt kan göra för att driva innovation på din arbetsplats.

 

Vad har du för förväntningar på WorkSpace Sweden?
"Mina förväntningar är att jag kan vara så pass konkret och lärorik som möjligt för lyssnarna. Det är också mina förväntningar på mig själv. Därav också formatet. Jag har inga vanliga föreläsningar, där jag står och pratar i en monolog i en timme med bilder som bara flackar förbi i massor av slides. Jag har ett format som är väldigt dynamiskt och interaktivt med publiken för att på så kort tid som möjligt kunna lära ut så pass mycket som möjligt kring de teman som jag kommer att prata om: innovation, ledarskap, framtid och transformation för arbetsplatsen".
 
Varför vill du delta på WorkSpace Sweden?
"Jag pratar väldigt mycket om ledarskap, framtid och teknologi osv. Jag pratar också väldigt mycket om att inget av det där betyder någonting om man inte har genomförbarheten på plats. Genomförbarheten ligger ju i människorna, aldrig i teknologin eller finansiella muskler eller något annat. Och människorna är ju HR, arbetsplatsen och människor. Det är det man behöver jobba med för att kunna skapa framgång och därav att jag tycker att det här är ett viktigt område som jag ofta är ute och pratar om. Och vill lära mig själv väldigt mycket om. Man kan inte sitta på sin egen kammare och läsa utan man måste vara i interaktion med andra för att lära sig. Lika mycket som jag lär ut, lär jag mig själv. Jag tror att framtiden kommer att handla väldigt mycket om, som jag också kommer att föreläsa om, future skills. Att utveckla framtida färdigheter och för att kunna göra det måste vi vara i interaktion med varandra. Annars blir det svårt att hålla sig relevant för framtiden oavsett vilken arbetsplats man befinner sig på".
 
Vilket ser du som den största utmaningen för morgondagens arbetsplatser?
"Att traditionella ledare inte är redo att transformera sig själva utan de tror att transformationen ska ligga i organisationen, i medarbetarna, i kompetenshöjning och i transformerande teknologier men sällan hos sig själva, eller i ledarskapet och i ledningsgruppen. Och problemet då är att om man inte ställer om i ledarskapet först, så har man inte förmåga att förstå vilka talanger man ska attrahera och behålla. Man förstår inte vikten av människorna. Man förstår inte vikten av vad för teknologi och strategi man ska ha. Vad är det man satsar på, helt enkelt. Man har ingen aning eftersom man inte själv har ställt om. Det börjar i ledarskapet och hos ledningen." 
 
Vad ställer du för krav på en arbetsplats, vilka faktorer är viktigast för dig?
"En arbetsplats som är tillåtande och inkluderande. Det är lika viktigt med jämställdhet, mångfald och inkludering som något annat. Det är de viktigaste värdegrunderna. Har man de värdegrunderna på plats och har ledare som inte tummar på det här, d.v.s. ett värderingsdrivet bolag eller organisation, då tillhör man framtiden. Då är man också hållbar." 
 
Vad är den största trenden inom det digitala som arbetsplats och mötesforum?
"Jag skulle säga att den största trenden är resultatet av det digitala, framtida teknologier och globaliseringen. Det är den framtida arbetsmarknaden. För den förändras och det innebär att när vi förstår hur den förändras, så förstår vi också vår framtida arbetsplats. Då förstår vi hur vi behöver förhålla oss, för att bygga nya organisationer, bygga nya teknologier, nya affärer, produkter och tjänster på ett nytt sätt." 


 
WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »