Linda Lindström

Samuel Salzer, beteendestrateg, Beteendelabbet

Samuel Salzer är beteendestrateg på Beteendelabbet med erfarenhet både från Sverige, Australien och Nordamerika. Han är expert på att metodiskt tillämpa beteendeinsikter och nudging i praktiken med mål att skapa hållbar beteendeförändring för organisationer.