Peggie Rothe David Levenson

Peggie Rothe, Leesman

”Att mäta i vilken grad arbetsplatser stöttar arbete, välmående och effektivitet.”

Hur väl fungerar er arbetsplats? Hur påverkar olika typer av kontor människors förmåga att arbeta? Leesman har en enorm databas med mätningar av arbetsplatsers effektivitet – hur väl kontoret supporterar medarbetarnas arbete – och kan erbjuda både benchmark och generella insikter i människors upplevelse av olika arbetsmiljöer.