Oscar Berg

Oscar Berg, Unicorn Titans

”Hur man utformar den ultimata digitala arbetsplatsen.”

Hur utformar man den ultimata digitala arbetsplatsen? Oscar Berg vägleder till vardags företag och organisationer i deras digitala transformation genom att hjälpa dem till framtidens arbetssätt och en digital arbetsplats som lyfter medarbetarna. Han är författare av boken ”Superpowering People - Designing The Collaborative Digital Organization” och medförfattare till den nyutgivna boken ”Den digitala arbetsplatsen - strategi och design”.