Jonas Falk

Jonas Falk, Strategisk Arkitektur

”Att skapa inspirerande och funktionella kontor som kan hantera allt komplexare förutsättningar.”

Jonas arbetar som partner, senior arkitekt och rådgivare inom området kontorsutveckling och interiör arkitektur. Han var en av de som introducerade aktivitetsbaserade kontorsmiljöer i Sverige när han utvecklade konceptet A², en svensk tolkning av aktivitetsbaserat arbete.

Jonas är uppskattad moderator och föreläsare i seminarier om modern kontorsutveckling. På WorkSpace Sweden kommer han att prata om ”Snabba företag, långsamma hus och osäkra människor – hur skapar man inspirerande och funktionella kontor som kan hantera allt komplexare förutsättningar?”