Henrik Byström

Henrik Byström, Affärsområdeschef Modern Workplace & Microsoft 365

Vi ställde tre frågor till Henrik inför WorkSpace Sweden.

Hur ser framtidens arbetsplats ut?
Vi tror att framtidens arbete, precis som nu, inte kommer att vara en plats man går till utan någonting man gör. Den fysiska platsen får både en minskad och en ökad betydelse, där väldigt mycket av vårt arbete sker med digitala hjälpmedel, förstärkta med AI, oavsett plats, men där den fysiska platsen är en förstärkning i mötet mellan människor och som nav i ett företags kultur. I slutändan handlar allt om hur vi hjälper människor att förändra sina arbetssätt för att nå sina mål och resultat och samtidigt få arbete och fritid i balans.

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på WorkSpace Sweden?
Vi ser fram emot att få diskutera Det Nya Arbetslivet med avseende på teknik, plats och människor med alla som är intresserade och framförallt med de organisationer som står inför ett förestående förändringsarbete till moderna arbetssätt där vi kan dela med oss av våra erfarenheter.

Varför väljer du att delta på WorkSpace Sweden?
WorkSpace Sweden är inte en klassisk mässa utan en mötesplats för alla oss som driver förändring av organisationer till Det Nya Arbetslivet med avseende på teknik, plats och människor. Att kunna samla så mycket erfarenhet och erbjuda möjligheter för diskussioner från samtliga dessa perspektiv under ett och samma tak är en unik möjlighet.


Bio:

Henrik Byström började arbeta på Microsoft år 2008. Han är affärsområdeschef för Microsoft365 och leder Microsoft Sveriges arbete med Det Nya Arbetslivet, d.v.s. att anamma ett modernt arbetssätt med hjälp av modern teknik.

Henrik har över 15 års erfarenhet av att leda olika former av team samt diskutera och införa samarbets- och kommunikationslösningar hos kunder inom både privat och offentlig sektor. Han är en uppskattad talare som uppmuntrar att tänka nytt och möjliggöra arbete oavsett tid och plats – ett område som också kräver såväl en utvecklad digital arbetsplats och ett förändrat ledarskap. Henrik är också en aktiv och uppskattad bloggare på LinkedIn.

https://www.linkedin.com/in/henrik-bystr%C3%B6m-9607975/