Henrik Axell

Henrik Axell, Next Office Concept Manager, Kinnarps AB

Vi vet alla att våra kontor har genomgått ett paradigmskifte de senaste åren. Hur kommer kontoren se ut framöver och kommer de finnas kvar. Kinnarps är Europas största leverantör av miljöer för kontor och vår syn på framtidens arbetsmiljöer kallar vi Next Office.

Tre frågor till Henrik inför WorkSpace Sweden:

Hur ser framtidens arbetsplats ut?

- Framtidens arbetsplats främjar välmående och effektivitet. Det är viktigt att utforma arbetsmiljöer som stöttar organisationens arbetssätt och de människor som arbetar där.
Att möta behoven hos individer med olika personlighet och från olika generationer, olika bakgrund och erfarenhet samt arbetsuppgifter.  

Vem vill du träffa/ser du fram emot att träffa på WorkSpace Sweden?
- Jag ser fram emot att träffa företag och organisationer som vill skapa en hållbar, flexibel och individanpassade arbetsmiljö åt sina anställda.

Varför väljer du att delta på WorkSpace Sweden?
- Vi har ett antal konferenser och mässor i Sverige per år. WorkSpace Sweden känns som något nytt och spännande. Vi ser fram emot många intressanta möten.

__________________________________________

Next Office är vägen till våra kunders ideala kontor. Henrik Axell har varit ansvarig i Sverige för Kinnarps Next Office sedan 2011.

Tillsammans med  Kinnarps Next Office team har han erfarenhet av ca 100 projekt där man kartlagt organisationers behov.

Vi vill tillsammans med våra kunder skapa ett kontor som främjar välmående och effektivitet. Det är viktigt att utforma arbetsmiljöer som stöttar organisationens arbetssätt och de människor som arbetar där. Att möta behoven hos individer med olika personlighet och från olika generationer är nyckeln till framgång. I vår process gör vi en grundlig arbetsplatsanalys kring våra kunders arbetssätt och kartlägger behoven samt vilka typer av miljöer de kommer att behöva i framtiden.

https://www.linkedin.com/in/henrik-axell-5b2920116/