Carina Persson

Carina Persson, Change Lead & Digital Marketing Specialist, Trygg-Hansa

”Skapa en unik medarbetarupplevelse på arbetplatsen.”

Carina Persson arbetade under 2017-18 som förändrings- och projektledare med att implementera aktivitetsbaserat arbetssätt på Trygg-Hansa.
I oktober 2017 flyttade medarbetarna i Stockholm in i helt nyrenoverade lokaler. ”Bättre Flyt” var samlingsbegreppet på den unika medarbetarupplevelse man ville skapa. Konceptet omfattade den fysiska arbetsmiljön, IT-miljön, kultur och kommunikation. På samma sätt som Trygg-Hansa har en målbild där kunden ska känna att ”Det bara funkar” och ”De bryr sig om mig” var målbilden att medarbetarna skulle uppleva detsamma i sin nya arbetsmiljö.

Carina har verkat i många olika roller inom Trygg-Hansa och är idag verksam som Digital Marketing Specialist där hon driver strategiska projekt för företagets digitala kanaler. Carina har också föreläst i ämnet digital projektledning på Berghs School of Communication.