Carina Persson

Carina Persson, Trygg-Hansa

”Skapa en unik medarbetarupplevelse på arbetplatsen.”

Med fokus på att skapa ”Bättre Flyt” i arbetsdagen för Trygg-Hansas medarbetare i Stockholm, flyttade man hösten 2017 in i helt nyrenoverade lokaler. Carina Persson var förändrings- och projektledare för att implementera det nya arbetssättet.
 
”Bättre Flyt” är nu samlingsbegreppet för hela den unika medarbetarupplevelse man vill skapa. Carina ansvarar för Trygg-Hansas hela medarbetarupplevelse kopplat till både den fysiska arbetsmiljön, IT-miljön, kultur och kommunikation. Med denna prioritering av både frågan, den nya rollen och helhetssynen kring organisationen har Trygg-Hansa tagit ett helt nytt grepp för att koppla sin affärs- och kundstrategi till medarbetarnas egna arbetssätt och arbetsmiljö.
 
Carina har tidigare arbetat som digital specialist och senior projektledare på Trygg-Hansas marknadsavdelning där hon drivit strategiska projekt för företagets digitala kanaler. Carina har också föreläst i ämnet digital projektledning på Berghs School of Communication.