Vad är enkelt, vad är svårt och vad gör vi nu?

Summering och avslutning med Tommie Cau.

Plats:

Tommie Cau