Sue Clark

Projektledare, hållbarhet, Tengbom

Sue Clark är WELL-certifierad hållbarhetsexpert och LEED Fellow på Tengbom. Hon brinner för att bredda begreppet hållbar utveckling till att inkludera både klimatfrågor och människors hälsa och välmående. Med utgångspunkt i data, forskning och lång erfarenhet visar Sue på de ekonomiska vinsterna i att bygga både samhällen och verksamheter på ett långsiktigt sätt. När hon inte står på scen leder Sue projekt och pilotsatsningar inom hållbart byggande och certifiering.