Jakten på den lyckade arbetsplatsförändringen – analys av framgångar och fallgropar globalt och i Sverige

Lyssna till Leesmans utvecklingsdirektör som har lett arbetet med att analysera 350 kundcase för att dra slutsatser i hur stor utsträckning arbetsplatsförändringarna som genomförts har varit lyckade eller inte. Vad är utfallet, vilka framgångsfaktorer finns och vad ska man undvika? Du får modeller, insikter och konkreta goda exempel.

Plats:Stora Scen (K11)

Peggie Rothe