Niklas Delmar

Co-Founder, HejEngagemang!

När du eller en medarbetare känner er engagerade och när teamet och organisationen fokuserar på att ha engagerade och välmående medarbetare visar flera studier att markant bättre resultat uppstår inom områden såsom produktivitet, kreativitet, lojalitet, måluppfyllelse, omsättning och lönsamhet. En av mina viktigaste uppgifter på HejEngagemang är att visa att ett ökat medarbetarengagemang har dessa effekter och inte minst att det inte finns någon motsättning mellan välmående, att ha roligt på jobbet och ökade prestationer.Kontakt

Niklas Delmar

Twitter: @ndelmar   Instagram: niklas_delmar_hejengagemang