People: Så skapar du en engagerad, välmående och högpresterande organisation!

I denna workshop får du nycklar och insikter kring kraften i ett starkt medarbetarengagemang och ett gott ledarskap. Arbetspsykologiforskning visar att engagemang korrelerar starkt både med individens eget välbefinnande och ökade prestationer samt med organisationens måluppfyllelse och hållbara resultat. Att bygga goda resultat på kort sikt, utan att samtidigt ta hand om medarbetarnas engagemang, är inte hållbart över tid. Har vi hållbara medarbetare blir också våra resultat långsiktigt hållbara och samhället mår bättre i stort.

Workshopledare: Niklas Delmar & Johan Book

Plats: K16

Niklas Delmar