Marie Joelsson

Projektledare Arbetsplatskoncept, Akademiska Hus

Marie Joelsson, projektledare Akademiska Hus och ansvarig för utveckling och implementering av bolagets arbetsplatskoncept i om- och nybyggnationer. Utbildad landskapsarkitekt.