Maria Bidegård

Projektansvarig ICA@work, ICA

Född 11 november 1965 i Göteborg. Efter tre-årig ekonomisk linje på Hvitfeldtska gymnasium, assistentutbildning Sthlms kursverksamhet i Lausanne Schweiz och tre år utomlands i Europa flyttade Maria till Sthlm 1997 och har arbetat inom Verkstadsindustrin, Agenturverksamhet, Bank och Fondkommission, Executive rekrytering, Mediebranschen och Detaljhandel. Roller som Executive assistent, Key account, Brand manager, Facilty manager och Projektledare.

Åren 2013 - 2019 har Maria varit ansvarig projektledare för att bygga ICAs nya huvudkontor och säkerställa att ICAs verksamhetsbehov tillgodoses i huset för 2050 personer på 44 000 m2. I uppdraget ingick även Hyresgästanpassning, Inköp och Inplacering av samtliga inventarier, inreda och skapa nytt möbelkoncept, en FM rekommendation till linjeverksamheten, Säkerhet, Etableringen samt Flytt och Avveckling från fyra sajter. Genomgående för alla delar med ansvar för varumärke, identitet samt miljö och hållbarhets tänk. Sist men inte minst invigningen.

Jag drivs av komplexa sammanhang/situationer som ska lösas. Att leda och coacha teamet där alla får vara bäst i sin gren. Helhetssyn och ramverk för att tillsammans skapa vägen till mål är meningsfullt. Allas kompetens och vilja att göra sitt bästa leder till framgång och goda resultat. Humor, respekt och glädje blir krydda på moset.

God egenskap: Modig och målinriktad.