Maxa modet inför 2020-talet

Vad behöver morgondagens organisationer faktiskt klara av? Hur skapar vi mod, trygghet och kapacitet på arbetsplatsen för att möta omvärldens allt högre press? Med bas i dagens och morgondagens affärsutmaningar ger kommunikations- och ledarskapsexperten Karin Zingmark forskning, råd och exempel på hur vi kan bygga en innovativ och kommunikativ arbetsplats som vinner i 2020-talets ständiga förändring. Karin pratar om hur ledare och HR-chefer kan och måste ingjuta lust och mod till bl.a. ständigt lärande, risktagande och nytänkande. Morgondagen kräver modiga arbetsplatser men för att vara modig måste den vara trygg. Karin Zingmark berättar hur vi maxar båda för att maxa framtiden.  

Stora scenen sal: K11

Karin Zingmark