Jonas Hurtigh Grabe

Partner, Veldhoen Company AB

Jonas introducerade Activity Based Working (ABW) i Skandinavien redan 2009 och är en mycket uppskattad föreläsare, konsult och expert inom området. Han har sin tyngdpunkt i de tidiga skedena, där det gäller att få fram ett tydligt svar på varför man som organisation vill förändra sitt arbetssätt samt hur den fysiska miljön skall dimensioneras för att stötta det nya arbetssättet. Under åren har Jonas jobbat med organisationer som Tetra Pak, Volvo Cars, SAAB, Skellefteå Kommun, Utbildningsradion och Nasjonalmuseet.

Kontakt

Jonas Hurtigh Grabe

  twitter.com/hurjon