Johan Book

Co-Founder, HejEngagemang!

Ledar- och teamutvecklare, utbildare och föreläsare som passionerat kämpar för ett mer engagerat och välmående Sverige.

Jag har ägnat de senaste tjugo åren åt att utveckla chefer och team i jakten på ökat engagemang, välmående, innovation och resultat. I de flestas ögon anses jag vara fullkomligt galen i arbetspsykologiforskning, kaffe och havsbad. Vi måste bli mycket bättre på att lära av vad forskningen visar kring engagemang, välmående och prestation och låta det påverkarhur vi bygger, strukturerar, styr och leder våra organisationer. Min roll på HejEngagemang! är att vara bryggan mellan vad forskningen visar i ämnet och hur vi kan applicera den kunskapen i våra organisationer.


Kontakt

Johan Book

  Instagram: johan_book_hejengagemang