People: Tio förmågor du måste ha för att dra nytta av ett flexibelt och mobilt arbetssätt

Få konkreta tips på vad du faktiskt behöver kunna för att på bästa sätt dra nytta av ett flexibelt och mobilt arbetssätt. Vi går igenom tio förmågor som alla i organisationen måste ha. De tio förmågorna är också en utmärkt grund för att ta fram en förändringslednings- & utbildningsplan.

Ni vill arbeta mer flexibelt och mobilt och har insett att ledare och medarbetare behöver få nya kunskaper och träna sina färdigheter i att arbeta på ett nytt sätt, i en ny miljö och med ny teknik. Vad är det egentligen man behöver kunna?
Vi går igenom tio förmågor som alla i organisationen måste ha för att dra nytta av ett flexibelt och mobilt arbetssätt. De tio förmågorna är också en utmärkt grund för att ta fram en förändringslednings- & utbildningsplan.
För varje förmåga tittar vi på:
Vilka grundförutsättningar och infrastruktur måste organisationen ha på plats?
Vad är en ledares ansvar?
Vad behöver alla medarbetare kunna?

Plats:K16

Jennica Lenning