Allireza Ghahremani

Medgrundare, Weekli

Allireza är fysikern, entreprenören och hobbypsykologen som ägnat de senaste två åren åt att mäta och studera beteendemönster i 350 team i olika organisationer. 2016 var med han med och grundade Weekli men att pulsa frågor till medarbetare började Allireza med redan 2010 genom att mäta sina medarbetares välmående med tre frågor i slutet av varje skift. Med enkla algoritmer kunde han predicera nedgångar i kundnöjdhet och försäljning utifrån deras svar. Det datadrivna ledarskapet visade sig vara en framgångsfaktor och Allireza har sedan dess fördjupat sig inom People Analytics, som hjälper företagsledare att fatta beslut utifrån data istället för hörsägen.


Kontakt