Space: Med uppdrag att modernisera – Cancerfondens resa till aktivitetsbaserat arbetssätt

Cancerfondens utvecklingsresa mot aktivitetsbaserat arbetssätt började hösten 2017. Behovet grundade sig framförallt i en modernisering av organisationen och att kunna jobba mer flexibelt, hållbart och tillsammans. Mätningar gav oss data på hur vi använde kontoret och hur arbetsmiljön gav stöd till medarbetarna att göra sitt jobb.
Data från 2017 var tydliga – vår arbetsmiljö var icke-funktionell. Två år senare är Cancerfonden en organisation med målstyrning, många delar av verksamheten är digitaliserad, och aktivitetsbaserat arbetssätt har en stark förankring i organisationen. Det har varit en period med mycket utvecklingsarbete som katalysator till en modernare, effektivare och hållbar organisation.

Plats: K11

Aina Törnblom