Program

Program

Under två dagar får du en unik överblick och fördjupning i nya arbetssätt och arbetsplatser. Hur bygger man en organisation för en digital arbetsplats? Vilken typ av ledarskap krävs när medarbetare befinner sig på olika platser? Vilka nya arbetssätt och vanor behövs? Hur ska vi praktiskt gå till väga?

 

WorkSpace Sweden är uppdelad i tre spår: PEOPLE – SOLUTIONS – OFFICE. Varje spår varvar föredrag, workshops och case studies – allt för att du ska kunna skräddarsy ditt eget program. Det finns en utställningsdel med ett antal färdiga miljöer, där leverantörer och experter kan ge svar på dina frågor.

 

People

·         Förändringsarbete

·         Ledarskap

·         Nya arbetssätt och vanor

·         Vilka processer krävs för att jobba agilt och effektivt?

·         Rekrytering: Vad förväntar sig framtidens anställda av sina arbetsplatser?

 

Solutions

·         Digitalisering – vad innebär det?

·         Bygga upp och underhålla digitala arbetsmiljöer

·         Exempel på olika digitala lösningar

·         Hur höjer vi organisationens digitala kompetens?

 

Office

·         Hur kan kontoret stödja era affärsmål?

·         Nytt kontor – hur gör vi; strategi, behovsanalys, upphandling, genomförande 

·         Hållbart kontor – miljö, social och ekonomiskt

·         Den hälsosamma arbetsplatsen

·         Ljud och oljud – störande brus eller informationskälla?

·         Upphandling av rätt kontorslösning för organisationen.

·         Alternativ till aktivitetsbaserat kontor.

 

Kontakt

Åsa Dahlqvist

Programansvarig

asa.dahlqvist@stockholmsmassan.se

 

 


WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy »