Vi förbehåller oss rätten att om det är för få som har anmält sig till en föreläsning/programpunkt kan vi komma att ställa in.

WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »