teenagers

Nytt för WorkSpace Sweden 2021

Morgondagens lärmiljöer

Aktivitetsbaserade lärmiljöer vinner mark. Möjligheterna för pedagoger och elever att undervisa och lära på nya sätt är en stark trend. Sätten att lära förändras snabbt och lärmiljöerna måste kunna leva upp till kraven. Möbler, inredning och design av lokaler måste uppfylla kraven på flexibilitet. Det ställer höga krav på kvalitet på möbler, inredning och belysning som ska kunna användas i nya funktioner under längre tid. Flexibilitet ska kombineras med att skapa trygga och hållbara miljöer för alla elever. I framtidens lärmiljö finns både ytor för enskild studiero och gemensamma rum för social interaktion i större grupper.

Fysisk aktivitet som en del av skolmiljön är viktigt för effektiv undervisning och ställer krav på lokaler och inredning. Eleverna ska kunna vara fysiskt aktiva i hela lärmiljön. Fysisk aktivitet genomförs inte bara i idrottshallar. Smarta möbler och lokaler ger nya möjligheter att skapa kreativa lärmiljöer som inspirerar till ny pedagogik. Framtidens elever förväntar sig en digitaliserad miljö med teknik integrerad i allt från möbler till inredningsdetaljer. Gymnasieskolor kommer utformas för att kunna genomföra undervisning både på plats och på distans. Flexibilitet i design och möblemang måste underlätta olika sätt att använda ytor behöva inredas på nya sätt. Undervisning på distans kommer att fortsatt vara en viktig undervisningsform.

Universitet och högskolor står inför stora utmaningar. När studenterna återvänder efter att varit tvingade till distansundervisning kommer undervisningslokaler och gemensamma ytor att fylla en viktig funktion för sociala aktiviteter. Studier kommer i högre grad fortsatt att bedrivas i hemmet. Högskolornas egna lokaler fyller funktionen av gemensamma platser för interaktion och social kontakt. Kraven på flexibla miljöer som kan förändras snabbt för nya behov blir viktigare.

Hur ska vi designa och inreda lärmiljöer för att de ska vara säkra och hälsosamma för personal och elever? Svaren får du på WorkSpace Sweden 2021.


 
WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »