Talare på WorkSpace Sweden 2019

Föreläsarna och workshopledarna på WorkSpace Sweden är mycket uppskattade och efterfrågade utbildare. De har dokumenterad kunskap inom sina respektive ämnen och arbetar även praktiskt med organisationer som genomgår förändringar i arbetssätt, digitalisering och fysisk miljö.


 
WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »