ANN JONASSON

Tommie Cau, Moderator WorkSpace Sweden

Berätta om dig och din bakgrund

Min karriär har handlat om att hjälpa företag och organisationer attrahera, engagera och utveckla medarbetare på olika sätt. Det hela började när jag tidigt blev landschef på employer branding företaget Universum och fick jobba med många stora välkända företag och hjälpa dem locka rätt medarbetare. Det var 12-13 år sedan och många förutsättningar och beteenden kring employer branding och rekrytering förändrades snabbt. Frågor om företagskultur, ledarskap och arbetsplatsen blev till exempel allt viktigare när det blev mer digitalt och transparent. Sen har jag jobbat i olika roller med affärsutveckling, kommunikation och digitalisering kopplat till HR. Att jobba med och mot HR har varit enormt spännande under de här åren och nu är det mer aktuellt än någonsin tack vare digitaliseringen och de snabba förändringar som medarbetare och organisationer måste klara av. En stor passion för mig har också länge varit att utforska och sprida kunskap inom de här områdena. 2012 startade jag till exempel Sveriges första internetkonferens för HR-chefer och sedan dess har jag jobbat mycket med att föreläsa, moderera och utveckla events. En av frågorna jag jobbar mer och mer med är det vi kallar State of Mind at Work, om vilka förutsättningar vi ger medarbetarna att göra ett bra jobb i dagens komplexa arbetsliv. Det är för att vi ser att allt fler väljer arbetsgivare och arbetsplats utifrån hur man får jobba. Det här är ett superspännande område att jobba med.

 

Varför brinner du för Workspace?

Dels för att frågan om arbetsplatsens utveckling är en personlig favorit som jag på nära håll sett har ökat i betydelse för att verksamheter ska lyckas vara konkurrenskraftiga. Dels för att det verkligen behövs forum och röster som spänner bågen och hjälper till att mobilisera ledare, företag och organisationer att snabbt möta förändringarna i arbetslivet. ”Morgondagens” arbetsliv är i hög utsträckning redan här och det har ett mycket högre tempo än många arbetsgivare har orkat hålla. Det håller inte i framtiden. Talangerna idag rör sig mycket snabbare än företag och om inte ledarskapet, verktygen och arbetsplatserna anpassar sig kommer man som arbetsgivare att bli irrelevant. Jag brinner för att utforska och sprida den kunskap vi kan bidra med genom Workspace Sweden.  

 

Kan du berätta om upplägget för WorkSpace Swedens program och dina tankar där?

En hörnsten är att vi kommer att blanda olika perspektiv och roller i en och samma mötesplats. Arbetslivets utveckling och digitaliseringen har ingen respekt för silotänket och vi kommer behöva samarbeta mer över gränser både internt och externt för att skapa en hållbar arbetsplats som klarar snabba förändringar. Det ska vi anamma i programmet. En annan hörnsten är att lyfta blicken och ta nästa steg. Många arbetsgivare har behov av att ta nästa steg i frågan om arbetsplatsen, man har redan testat en hel del, jobbat en del med nya arbetssätt med mera så nu behöver vi som forum stötta upp med vad som behövs i det. Vi får se hur det tar sig uttryck. Mer konkret kommer vi ha ett per olika teman som återkommer och dedikerade spår.  

 

Vad tror du om framtidens arbetsplatser?

Att vi kommer gå allt mer mot människorbaserade arbetsplatser, med andra ord mer individanpassat snarare än dagens aktivitetsanpassade arbetsplatser. Jag tror också att morgondagens talang kommer kunna välja mellan just många arbetsplatser, i plural, och inte bara en arbetsplats, även som anställd i mer traditionella organisationer. Utvecklingen kommer handla om hur vi plockar bort friktion och dåliga förutsättningar för att människor ska kunna frigöra sin intellektuell kapacitet, kreativitet och problemlösningsförmåga. För det är vad våra arbetsplatser behöver kunna producera mer av i framtiden. Detta är några av mina förhoppningar och fasta övertygelser om att arbetsplatserna kommer genomsyras av i framtiden. 
 
WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »