Oscar

Oscar Berg, inför WorkSpace Sweden

Vad innebär WorkSpace Sweden för dig?

För mig innebär det en möjlighet att utbyta erfarenheter och få nya perspektiv på hur man kan utveckla såväl den fysiska som den digitala arbetsplatsen och skapa bästa möjliga medarbetarupplevelse.

Varför tror du att en bra digital arbetsplats är så viktigt?

Våra arbetssätt blir alltmer digitala. Samtidigt, i takt med att nya verktyg och system tillkommer, blir den digitala arbetsmiljön alltmer komplex och svårhanterlig för oss som individer. Om vi inte utformar den digitala arbetsmiljön med minst lika stor seriositet som vi utformar de fysiska arbetsmiljöerna så slår det tillbaka i form av exempelvis minskad produktivitet, ökad sjukfrånvaro och att det blir svårare att rekrytera nya medarbetare. Dessutom är den digitala arbetsplatsen i ständig förändring och måste utvecklas samtidigt som verksamheten och arbetssätten utvecklas. Det är först när man medvetet designar den digitala arbetsmiljön som man kan prata om att det finns en digital arbetsplats. En bra digital arbetsplats är en förutsättning för den digitala transformation som de flesta, om inte alla, av dagens organisationer behöver genomgå för att överleva och vara framgångsrika framöver.

Vad är den största trenden inom det digitala som arbetsplats och mötesforum?

Den största trenden är att organisationer flyttar sina digitala system och verktyg till molnet. Den viktigaste trenden är dock att fler organisationer börjar ta ett mer seriöst och större grepp om hur den bör utformas och utvecklas. Medarbetarupplevelsen, på engelska Employee Experience, börjar komma upp allt högre på ledningens agenda. Det handlar då om hur den digitala arbetsplatsen behöver utvecklas i samspel med relevanta förändringar av organisationens kultur och fysiska arbetsplatser för att skapa en bättre medarbetarupplevelse. Sedan finns det andra stora trender som är mer teknikdrivna, såsom att artificiell intelligence och virtuell och förstärkt verklighet blir alltmer vanliga inslag i den digitala arbetsplatsen.

Varför vill du delta på WorkSpace Sweden?

För att lära mig mer om de frågor jag brinner för och dela med mig av det jag har lärt mig till andra som kan ha nytta av det.

Vad har du för förväntningar på WorkSpace Sweden?

Intressanta diskussioner, nya insikter och nya spännande kontakter med människor från olika organisationer och med olika bakgrund och perspektiv.

Nätverkade är en stor del av eventet. Vem eller vilka ser du mest fram emot att träffa?

Jag ser fram emot att träffa personer som utformar den fysiska arbetsplatsen för att diskutera hur den på ett bättre sätt kan stödja digitala arbetssätt och hänga med i de snabba beteendeförändringar som sker.

Om en vill komma väl förberedd till eventet, har du något tips på material en kan kika på i förtid?

När det gäller det jag kommer dela med mig av så om finns gott om material att läsa in sig på, alltifrån mina böcker "Superpowering People - Designing The Collaborative Digital Organization" och "Digital Workplace Strategy & Design" till en mängd artiklar och presentationer på exempelvis Slideshare. En ganska färsk artikel som jag tror är relevant för besökare på WorkSpace Sweden är "Få aktivitetsbaserade kontor tar höjd för förändrade digitala arbetssätt" - läs den här.


 
WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »