Niklas Delmar

Niklas Delmar

Co-Founder, HejEngagemang!

När du eller en medarbetare känner er engagerade och när teamet och organisationen fokuserar på att ha engagerade och välmående medarbetare visar flera studier att markant bättre resultat uppstår inom områden såsom produktivitet, kreativitet, lojalitet, måluppfyllelse, omsättning och lönsamhet. En av mina viktigaste uppgifter på HejEngagemang är att visa att ett ökat medarbetarengagemang har dessa effekter och inte minst att det inte finns någon motsättning mellan välmående, att ha roligt på jobbet och ökade prestationer. 

Niklas Delmar och Johan Book

"Från måste till vill - så bygger du morgondagens arbetsplats med välmående och högpresterande individer och team"

Med utgångspunkt i morgondagens affärsutmaningar ger Niklas Delmar och Johan Book dig guiden till att bygga högpresterande arbetsplatser grundat i högt engagemang och välmående på individ-, team- och organisationsnivå. Följ med på en upplyftande resa med konkreta fakta, metoder och exempel som du kan ta med hem. 

 

Vad har ni för förväntningar på WorkSpace Sweden?
Niklas/Johan: lära oss nya saker, träffa nya intressanta människor som också vill göra skillnad på riktigt gällande vårt välmående och våra prestationer.
 
Varför vill ni delta på just WorkSpace Sweden?
Niklas/Johan: av samma anledning som ovan. En möjlighet att knyta nya kontakter och skapa djupare kontakt med de vi redan känner gällande hur vi tillsammans kan bidra till ett friskare och mer engagerat Sverige.
 
Vilket ser ni som den största utmaningen för morgondagens arbetsplatser?
Niklas/Johan: att på riktigt skapa rätt förutsättningar för att välmående och prestation ska kunna gå hand i hand. I en positiv bemärkelse.
 
Vad ställer ni för krav på en arbetsplats, vilka faktorer är viktigast för er?
Niklas/Johan: att tillit, trygghet och omtänksamhet är grundpelare som alla medarbetare, ledare och chefer prioriterar högt. Att människan är i fokus och att inte prestation pressas fram på bekostnad av människors välmående utan att man tar ledarskapet, medarbetarskapet och medarbetarkommunikationen på allvar. Allting börjar med människor. Ingenting börjar med resultaten. 
 
Vad anser ni är den största trenden inom det digitala som arbetsplats och mötesforum?
Niklas/Johan: att det digitala framställs som lösningen på väldigt många av våra utmaningar. Vi menar att vi ibland tappar fokus på att det är vi människor som skapar resultaten genom att vi mår bra och därigenom presterar bra, över tid. Det digitala och teknik är fantastiska hjälpmedel men är i vår värld inte lösningen på alla våra utmaningar. 
 

 

Klicka här för HejEngagemangs nyhetsbrev med tips, råd, inspiration och verktyg för att öka ert engagemang!

Klicka här för att lyssna på Engagemangspodden där du också kan få tips, råd, inspiration och verktyg för att öka ert engagemang!

#frånmåstetillvill

#tillsammansärstarkare