Jennica Lenning

Jennica Lenning

Hur tror du att framtidens arbetsplats ser ut?
Jag framför allt hoppas att framtidens arbetsplatser på ett bättre sätt än idag erbjuder en bra balans
mellan miljöer som stödjer individuellt koncentrerat arbete och nya sätt att mötas och samverka på,
både fysiskt och virtuellt.

Sen tror jag det är en stor skillnad mellan större och mindre organisationer och mellan traditionella
och mer nyuppkomna branscher. Om jag generaliserar grovt är ”arbetet på fickan och kontoret (som
inte ens behöver vara ens eget) endast som mötesplats”, vardagsmat redan idag för många mindre
och nya organisationer. Många större organisationer, med traditionella verksamheter, är långt ifrån
där. Där tror jag arbetsplatsen i form av det egna kontoret kommer leva kvar ett bra tag till. Men att
vi aktivt investerar i våra arbetsplatser utifrån förståelsen att arbetsmiljöns utformning har en stor
påverkan på allt från produktivitet, effektivitet och varumärkesbyggande till välmående och
engagemang.

Vilka är de största utmaningarna organisationer står inför?
För att fortsätta min grova generalisering menar jag att många stora organisationer fortfarande har
en lång väg kvar på sin digitaliseringsresa. Vissa rent tekniskt med för gamla plattformar och
utrustning, men framförallt ur ett arbetssättsperspektiv. Vi kanske kan komma åt all information
oberoende av tid, plats och utrustning men utnyttjar inte möjligheterna med det. Kommunikation
och samverkan sker ännu inte heller sömlöst mellan att vi träffas fysiskt och virtuellt. Vi når inte fram
till varandra, trots alla olika digitala kanaler vi har. Vi måste se människorna bakom tekniken.

Vilka nya arbetssätt och vanor krävs hos medarbetare och ledare?

Jag låter det förbli en cliff-hanger till konferensen. Jag har arbetat med framtidens mer flexibla och
mobila arbetssätt och arbetsmiljöer sedan det på allvar gjorde entré i Sverige runt 2010. Utifrån mina
erfarenheter har jag sammanfattat ”10 Förmågor” som jag anser att alla medarbetare och ledare
behöver ha. Dessa och mycket annat kommer jag att prata om på konferensen.

Hur skapar man en engagerad arbetsplats?
Genom att ärligt och uppriktigt låta medarbetare engagera sig. De flesta som börjar ett nytt jobb har
ofta massor av idéer de första sex månaderna om hur verksamheten kan förbättras och de kan gärna vara drivande till olika sociala aktiviteter. Sen tenderar det att avta när man fått höra tillräckligt
många gånger att ”Det går inte!” eller ”Så gör vi inte hos oss!”. Ledare och medarbetare behöver mer
av en ”JA, OCH-attityd”. Det föder engagemang!

Hur ska man tänka kring medarbetarupplevelser i utvecklingen av kontor och arbetssätt?

Medarbetarupplevelsen är summan av allt som en anställd upplever under sin tid i organisationen.
Det är ett strategiskt initiativ som involverar allt från Fastighet & FM, HR, IT till Marknad och Intern
Kommunikation. Medarbetarnas engagemang är slutmålet. Nöjda medarbetare förväntar sig
meningsfulla arbetsuppgifter, en härlig företagskultur, ett gott ledarskap och arbetsprocesser som
flyter i en väl anpassad arbetsmiljö med modern teknik. Fungerar inte detta kommer medarbetaren
varken ha engagemang nog att leverera kundupplevelser i världsklass eller stanna kvar hos sin
arbetsgivare. En framgångsrik medarbetarupplevelse måste spegla den bästa kundupplevelsen.

Varför kommer du till WorkSpace Sweden? Vilka är dina förväntningar?

Det finns ett rikt utbud i Sverige idag vad gäller konferenser om framtidens arbetsplats. Min
uppfattning är dock att de under senaste tiden har börjat upprepa sig själva med nya kund-exempel
på samma sak istället för att blicka framåt. Jag hoppas och tror att WorkSpace Sweden kommer bli
ett forum för att ta dialogen till nästa nivå. För de organisationer som redan har implementerat
”framtidens arbetsplats”, vad är nästa steg för dem? Hur kommer teknikutvecklingen fortsätta
påverka vårt sätt att arbeta och utformningen av arbetsplatser som t.ex. AI och VR? Vad händer när
gig-ekonomin tar över även de större mer traditionella bolagen? Hur påverkas vår syn på arbete och
företagande i mörkret av en planet som blöder av vår överkonsumtion?

Nätverkande är en stor del av eventet. Vem eller vilka ser du fram emot att träffa?
Alla som kan lära mig något nytt eller få mig att skratta och må bra! 
WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »