Filmer

Medarbetarna i fokus på frukostseminarium om framtidens arbetsplats

Morgonen den 8 november begav sig närmare 200 personer till Epicenter i Stockholm för att få ett smakprov på WorkSpace Sweden. Det som förenade de fyra olika talarna var deras fokus på medarbetarnas upplevelse och arbetssätt.

Leesman mäter i vilken utsträckning arbetsplatser stöttar organisationers verksamhet och har över 400 000 respondenter från hela världen i sin databas.

 

”Det finns många faktorer som påverkar en arbetsplats effektivitet, men den allra viktigaste är medarbetarupplevelsen”, förklarade Peggie Rothe, utvecklingsdirektör på Leesman, i sin dragning under frukosten.

 

Medarbetarupplevelsen påverkas av arbetsplatsens utformning, men också på beslutsprocesser och inflytande, beteenden och förväntningar. Leesmans statistik visar också att de som trivs bäst i aktivitetsbaserade miljöer är rörliga och ofta byter plats. Peggie Rothe poängterade att även om ytor för samarbete är viktiga så måste det också finnas platser för medarbetarna att jobba fokuserat i avskildhet.

 

Jennica Lenning från Mindmove pratade hur viktigt det är att kundupplevelsen stämma överens med medarbetarupplevelsen på jobbet och att det gäller att se över den fysiska arbetsplatsen, medarbetarnas arbetssätt och tekniken som hjälper oss att arbeta och kommunicera. Med illustrativa bilder och mycket igenkänningshumor visade hon hur arbetsplatser fortfarande kan se ut.

 

”Det är intressant att vi som privatpersoner ofta har ett mycket mer effektivt digitalt arbetssätt än när vi är på jobbet, det är något som arbetsgivare måste se över”, berättade Jennica Lenning.

 

WorkSpaces båda partners, Kinnarps och Microsoft, hade också möjlighet att bidra med sina kunskaper under frukostmötet. Henrik Axell, ansvarig för Kinnarps Next Office, och Henrik Byström, affärsområdeschef för Modern Workplace på Microsoft, var överens om att det viktigaste för framtidens arbetsplatser är att gå från traditionellt till nytt arbetssätt.

 

”Arbetet är inte en plats, utan något man gör. Vi kan fysiskt befinna oss på olika platser men ändå jobba tillsammans med våra team”, menade Henrik Byström. ”Det är lätt att dra ut tekniken, men sedan gäller det att träna på nya arbetssätt så att vi verkligen utnyttjar alla de digitala möjligheterna.”

 

Men hur ska vi ta reda på hur våra fysiska kontor ska planeras och utformas? Henrik Axell visade hur Kinnarps delar upp kontorsytor i fem olika typer av miljöer: arbetsplatser för eget fokus, informella mötesplatser, sociala ytor i kontoret, mötesrum för stora och små möten och miljöer för projektarbeten. Hur fördelningen mellan dessa fem olika miljöer ska se ut på en arbetsplats beror på vilka aktiviteter som ska utföras och i vilken omfattning. 

 

”Därför är det oerhört viktigt att göra en grundlig analys innan en förändring görs och att man är beredd att i takt med att nya aktiviteter införs också göra nya förändringar”, avslutade Henrik Axell.


 
WorkSpace Sweden arrangeras av Stockholmsmässan som följer dataskyddsförordningen och ansvarar för personuppgiftshanteringen i enlighet med Stockholmsmässans dataskyddspolicy » - Cookies »